Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其與丗人異也濂初被  召而起神示以文物之祥後果

入翰林為學士心乆竒之今故特徇祝史韋法凱之請為撰

靈跡碑一通使刻焉或謂髙帝未嘗伐粤第遣陸賈賫璽綬

立佗為南粤王濂按傳記𠩄載嬰之略定豫章在六年庚子

佗之稱臣在十一年乙已其未臣之前惡知不来侵境而嬰

擊退之邪𢙢史家以其事㣲故畧之爾敢并及之系之以詩

神雷之岡翠㠁嵯五螭夭矯含精徽崇祠四阿儼翬飛像變

翕赩五采施隂爽襲人動曽颸發祥傳自炎劉初粤氛侵徼

告捷期豈或天星隕魄為降靈于人賛化機以石為氏理則

宜大中卜遷墨食龜有聲渢渢達四垂風霆𭈹令疑𠩄司斥

逐厲鬼暘雨時禾穟穟𡻕不饑民萌鼔腹酣以嬉建炎火

德值中衰宫車駐蹕贑水糜完顔黥卒大歩追神兵暗𣗳雲

中旗卷甲疾赱如竄貍莫猺嘯呼引䝤夷柰軍荷祋㩀城陴