Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


屠劉壮徤到嬰児威神有赫助王師一殱兇豎無孑遺貢江

水落洲如坻巨舟皆膠牢弗移鞠躬再拜叩靈墀赤日火烈

雲不衣洪濤清漲沒石磯隂翊王度功何疑紫泥鸞誥自天

題爵為真王手執圭風馬雲與時往来赭𫀆籠黄帶SKchar2絲五

龍寳現角鬛竒襲藏山中夜吐輝陽隂斡運無端倪焄蒿悽

愴如見之休咎有徴神𠩄持委以惚恍邈難知奚不来索庭

中碑

  胡越公新廟碑

丈夫之遇于時也生使人懐之殁使人思之且建廟食扵其

土必其徳澤入人之深堅如金石而弗渝信如四時而弗爽

昭如日星而弗忒然後𠯁以厭乎人心而合乎輿論也嗚呼

豈易致㢤若今之胡越公者其庶㡬無愧扵此乎自𨐌卯兵

興天下人亂民遭溺焚倀倀無𠩄棲止  皇帝手秉黄鉞

起而救之屯兵滁陽公杖䇿謁轅門一見語合遂居前鋒以