Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


神上㳺固合化權民之云思其何舎旃匪廟曷祀非祀曷䖍

其七乃簡甓材乃端術徑乃差糓辰視星之㝎林衡奔事班倕

禀令紫梲星錯素階玉瑩其八䆳清有寢嚴衛有門旁夾有廡

四繚有垣肖像中居威神騰軒隂風肅如髣髴若存其九維公

顧綏時著靈響幽火東騖銕𮪍西上赤幟一揮無敵不磢孰

不生畏孰不景仰其十生爲名臣死爲明神䇿書𠩄列⿰扌𭥍 -- 指可𫃵

陳矧公之英貫乎屈伸幽明有殊神人則均其十一公實惠我弗

間弗貳人之依公如旌繫旞登我稼穡遏我妖沴歆我明祀

欽于丗世其十

  大天界寺住持孚中禪師信公塔銘有序

大天界寺住持孚中禪師信公示𡨜之十四年其弟子似桂

謁濂于禁林合掌胡跪而爲言曰先師之塔在金𨹧牛首山

者則真骨與設利之𠩄藏其别分𤓰𩬊衣履瘞之則四明

之太白山也太白之銘佛真文懿大師國清噩公實爲之而