Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


移斯文方朽

  浙東行省右丞李公武功記

惟我  皇帝既定浙東西地以其疆塲與虜人犬牙相入

仍置浙東行省以轄五府一州之衆建牙扵嚴于時右丞李

公實以 上之懿親總受䉒宣之𭔃而兼命參知政事胡公

徳濟分治諸暨𠩄以聮絡氣勢綏輯東土而折衝外侮者也

乃乙已之春二月巳丑虜挾我叛人謝再興分兩道入寇其

舟師自釣臺烏石窺我建徳公遣兵禦之其馬歩卒踰濤江

而東圍諸暨之新城聲言二十萬壁壘旁午旌旗充塞虜堅

忍持重務以為必㧞之計搆飾寢宇創建倉庫預定州長貳

官屬復分精卒數萬屯城北十里以遏我援師胡公堅壁力

守戒將士勿輕與戰有来攻城者發矢石退之遂遣使乞師

于公公即𣣔馳援初釣臺之役稍不利亡一千夫長至是羣

情疑泪或献謀扵公曰嚴實吾藩垣𠩄𭔃虜若闞公往即起