Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


乗之柰何諸暨雖受圍得一銳將帥師解焉可也公曰浙水

東門戸在諸暨諸暨苟不守郡縣必致繹騷故虜盛兵東向

而使㳺兵泝釣臺以綴我師我不往脫有弗靖嚴其能獨利

乎乃屬大帥三人為居守明日癸丑遂行有自虜中来者又

以衆寡不敵為辤公弗顧甲寅至浦江丁已抵烏傷之龍潭

去虜營不二十里因據其險忽有白氣自東北經天三軍見

之勇氣百倍日且晡軍中驚言虜將襲我公亦不為動夜四

鼓城中知有援至潜縋士卒来約明旦將空壁逆戰戊午蓐

食已公分諸將為左右翼公自將其中軍旣成列㑹參軍胡

君深復承公檄率𠩄部將士亦自括而至軍氣益振公乃申

𭈹令曰師之勝負在曲直不在寡多我  國何負扵叛人

虜乃挾之日夜以生變癸卯之秋九月壬午直犯我東陽吾

不敢愛其生晝夜兼行殄之扵烏傷爾三軍之𠩄親覩皇天

助順不可誣也今虜又不改行盡驅其衆以擾我𫟪疆占書