Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


云軍中見白氣者剋敵之像此殆天𣣔㓕此虜也爾等尚效

死斬刺以報  國家之寵靈母怯毋貪𫉬母避險阻毋左

右顧視有不如約者即戮以徇語始畢虜兵整圓陣而至兵

既接公乗匹馬挺身先入陷其中軍中軍虜之精銳𠩄萃見

公至競来追之槍屢及公SKchar公馬上運㦸捷如雨風當其鋒

者應手皆仆虜氣皆讋左右翼及諸軍一齊奮擊聲振天地

軍遂大亂時溪洞兵居後列猶觀望欲集兩山之民呼曰虜

敗矣虜敗矣遂皆棄甲而奔我軍乗勝逐北斬首如刹麻前

後躪踐死者以萬餘計溪水爲之不流胡公亦率精甲出圍

城中従公合擊之殺𫉬甚重其主帥僅以身免燔其營寨若

干俘其將帥六百軍士三千馬八百輜重鎧仗積如丘山三

月已未凱歌而旋𠩄至父老爭進牛酒爲公壽公勞而却之

𨐌酉還嚴既飲至即命莫府上其功簿于朝  上嘉公敵

愾之功錫以御衣名馬其餘將士第功行賞有差濂聞之軍