Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


䜟之論良將有曰以身先人故其兵爲天下雄說者引薛仁

貴爲將持㦸腰刀奮呼入敵衆輙爲之奔潰此𠩄以爲天下

之雄也濂以公之事觀之殆似有過焉者盖仁貴挻身陷陣

其驍悍若與公同然必兩軍相當方可制勝未聞其以寡却

衆如公之爲也今虜兵大集塞野蔽川人孰不爲公危公以

不滿萬之衆談咲而殱之斯不亦昔人之𠩄尤難㢤由公精

忠貫扵內勁氣注扵外但知有  國而不知有其身瞋目

張膽視虜若無故其功業焜耀至扵如此也公之賢爲不可

及矣濂昔待罪右史嘗書公之勞烈藏之金匱今又因邦

士之請爲文若詩以昭公之光庶使丗之讀者上母忘扵帝

徳下無負扵公之功云公名文忠字丗英敬賢下士如弗及

平居恂恂禮遜及臨大敵雖賁育之勇不是過君子服焉糸

之以詩曰

扵赫  皇王大明東升爍彼羣隂六合載清建藩分鎮以