Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


奠以寜倬彼李公實涖東浙虎符煌煌侑以龍節導宣

皇靈德柔威刷吳虜逞虐登我叛臣屢啓兵釁来毒烝民亦

既搗之化為埃塵龍集鶉首在如之月怙惡弗悛竟犬之突

合圍諸暨不通一𩬊公聞之怒氣衝斗間咄㢤狂虜天紀之干

翹其若鷇闘此勁翰迺飭將佐整厥堅胄糓厥琱戈礪厥金鏃

我𣣔即發尔罔或沒禡纛干門載之以行叶卒旅言言旄幟

翻翻蛟螭騰淵熊羆出山直簿龍潭伺敵而戰有氣經天其

白如練吉徴開先何兵不剪左右列屯兩翼飛騫公將虎旅

宅其中堅氣通脉聮勢如率然復戒多士虜衆我寡大刀長

揮母𫉬士馬要使青原盡變為赭虜馳而至公躍而前單㦸

奮先星流飊旋閃閃莫㝎觸之必顛虜實驚疑斯何為者莫

匪神兵自天而下震懾相駭弓不能弝三軍縦擊其亂如雲

混混沌沌紛紛紜耘或㫁其膂或斮其齦蠢彼有苗猶尔偵

視山氓齊呼倒戈而避我師疾逐其勢尤熾如雷斯掀如風