Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


斯奔如火斯燉融乾爥坤一鼓而殱凛焉雄吞譬猶鴐鵝衆

若雲翳孤隼横擊無有不斃將唯在勍豈多爲貴人亦有言

天監匪𥝠我直彼曲孰不周知以順討逆云胡不夷昔兵始

交毒霧蒙絡今敵既平上下清廓神道助順理甚昭灼奏凱

而旋既歌且謡歌聲委蛇間以短簫祥颸献娛嘉卉動揺𦒿

耋驩迎列拜馬首非公之臨㡬陷虎口敢以牛酒以爲公夀

三軍戾止燕響有容公拜稽首䟽于章封非臣之力諸將之

功  皇情恱豫徴公入覲珠衣龍馬錫之不吝第賞其餘

匪琛伊賮自古在昔六龍御天必有良弼參佐化權遂開丕

基萬世其延惟  皇神聖控御區宇百僚師師選有文武

親賢如公綏我東土綏我東土我民用熈無敵不靡無徕不

懐成此武功實耀簡書簡書𠩄紀以勸在位賛咏鋪張遵古

之義史臣作歌蹈揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)奮厲

  明覺寺碑