Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


沙門嘘一聲師厲聲喝之沙門有省而去其應機接物皆刋

落支流直造根源故𠩄證者如目覩𠩄藏物而手探取之識

者謂得古林正印師住清涼一十五年始退𨼆東堂影不出

山凝塵滿席晏如也良公法中之猶子迎歸天童之此軒俾

首衆舉揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)法要未㡬謝事一旦示微疾左右具觚翰請書偈

師舉手指心曰我此中廓然也何偈之為明日請兩序諸比

丘與之言别即端坐憑几握右手為拳以額枕之而逝實甲

辰八月二十七日也經七昏旦容貌明潤捫其頂猶温夀八

十五臘七十初師就火塟𫉬舎利如珠璣者頗衆以某年月

日建塔扵瑞雲山之西岡藏焉師諱茂字實菴别𭈹松隠族

鄭氏丗為奉化儒家父季母胡氏𠩄度弟子曰某曰某師為

人篤實無偽扵道有聞一時諸大老若平石砥公古鼎銘公

了菴欲公皆推師為甚重銘公至謂師抱負扵古先一𮜿導

諸未悟咸廓本真達摩之道頼以不墜則師之道従可識矣