Page:Sibu Congkan1506-宋濂-宋學士文集-14-05.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一者㢤仲㴠自試藝不中遂不復有仕進意有薦爲月泉書

院山長者仲㴠辭不就及入   國朝㑹求賢之詔下郡

府絡繹致請仲㴠輒以耳瞶爲辭巳而部使者趙君壽奉

㫖蒐材浙水東以薦紳交譽力迫仲㴠就道仲㴠冠帶謁君

辭意悃欵君察其誠也不敢强仲㴠禀賦孱弱雖癯然若不

勝衣而其精神緊峭矩度峻整人莫不親而愛之其扵倫品

之間驩然相聚睦然相惇有如春氣流浹不知㤗和之襲人

也性雖好施與𢇁毫事必咨禀扵長者不敢𥝠奔走兵燹中

人見其䄂二書以行頃刻弗少離及事平還家取而視之乃

宗譜家範也仲㴠𠩄著書有遂𥘉齋槀十卷續文𩔖五十卷

蔵于家嗚呼仲㴠之死予安得不哀乎𥘉予讀書浦陽山中

仲㴠即従余㳺先後十有餘年予𥘉無益扵仲㴠而仲㴠之

相𦔳余者恒多時予執經山長呉公待制柳公侍講黄公之

門仲㴠毎侍予往拜三公見其文亦以逺大期之自時厥後