Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


稽首而揚言曰書有之惟天無親克敬為親民罔常懐懐于

有仁SKchar神無常享享于克誠曰敬曰仁曰誠皆忠心𠩄具非

由外鑠我也此心若存則動靜合道建中保極之原清而弗

擾庻績咸熈否則天飛淵淪凛乎若朽索之馭六馬唯欲之

従而罔克攸濟治忽之㡬其始甚微不可不慎也欽惟

皇帝陛下法天啓運乹乹終日不遑暇食十有五年大綂斯

集政平人和休祥屢應斯皆觀心之明驗古先哲王相傳心

法𠩄謂精一執中之訓亦不過此  聖子神孫必来取法

當有不言而諭者矣雖然靡不有𥘉鮮克有終臣願

陛下存神内居常如亭中時則心與天為一祥形敷正壹出

自天衍億萬年無𭛌之休亦永無𭛌之聞不亦顯㢤臣不倿

旣承 詔㫖輙稽古書而為之記别有觀神亭與斯亭東西

對峙其制同其義亦無異云

  扶宗宏辨禪師育王𥙿公生塔之碑有序