Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


遵真曜之遺則造玄英之𥝠謚唯其畜厚而發弘𠩄以繼𨺚

而傳熾紳笏蟬聮勲庸赫著蔓延閩浙之間莫匪雲原之裔

敢申賛辤式昭瞻企

  觀心亭記

昊天純佑九有民全以𠩄覆𢌿我  大明皇帝執符御曆

撥亂世而反之正化行人流臻于秦寜然猶孜孜夙夜敬厥

徳奉若天道赫如上帝鍳臨乃洪武十年冬十月丙午朔復

勑工曹造觀心之亭于宮城上設甓為墉塗以赭泥中寘黼

坐前闢彤户越七日壬子落成  上親幸焉召臣濂語之

曰人心虚靈乗氣機出入操而存之為難朕罔敢自遐自逸

譬魚之在井雖未免乎跳擲終不䏻度越範圍况有事扵天

地廟社尤用祗惕致齋之日必端居亭中返視却聽上契冲

漢體道凝神純一弗貳庻㡬将事之際對越在天洋洋乎臨

其上卿為朕記之傳示來裔咸知朕忘俾弗⿰忄觧 -- 懈愈䖍臣拜手