Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


孫曰若葛孝子古篤行與倫元至正之季盗起中原舉家避亂

唐明府山采椹以餐忽逢大風西南來𫝑若萬馬奔家人懼赱

迯匿旣而兵至餘皆遇害孝子家獨存人咸謂孝子至行可感

鬼神嗚呼人孰無母孰無弟昆何獨孝子生有羙名旣死而不

眠嗟㢤恒民逐逐生耳死生無可稱死則澌盡何異于萬蚋與

蚊孝子之名冝載國史冝勒貞珉光明炳燿有若景星縣彼高

旻嗟尔後人勿謂孝子之行不可以臻天𠂻萬古炯如朝暾

  周君墓銘

周君諱德驥字仲良其先汴人宋靖康亂諱詢者始遷杭之

新城曽祖諱曽國學生授迪功郎祖諱藝父諱誠孫母汪氏

君少䘮父能自力學問事母貧無以養去就吏得禄以奉母

及母患危疾遂弃歸躬調煮藥物問𠩄苦好而順適之晨夕

涕泣叩顙天夢神語以禳禜之法亟如其言疾果愈念母

已耄絶意不復謀仕有薦之者不應惟日以求母豫恱爲事