Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


試記其堂以俟焉

  連槐堂銘有序

人事無與扵草木乎孝友之徴古多記之矣草木果符扵人

事乎則大舜閔曽之行未聞形扵草木之祥也然則將何所

㝎歟人之扵天軆異而氣同養吾氣以感之寒暑可自我而

平日月可自我而明山川可自我而不震驚鳥獸可育四靈

可致况草木乎然而有得有不得者變也物隨以應者常也

變者天之權常者天之經天以經示人而以權教人以聖賢

之徳盡為人之道固其軄也雖勿報焉可也未至扵聖賢而

能不悖扵道烏可以弗旌乎𠯁權也或囙物以著戒或設𧰼

以假義又權之教人者也苟逐逐焉而報之仍仍焉而見之

智者可以理推愚者可以𦍒得則不𠯁以為天矣天道之權

吾扵㑹稽周氏有徵焉周氏兄弟曰𢑱𠃔皆賢而文居新昌

彩烟山中事毋甚孝入其門少長秩秩有序其氣穆然若陽