Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


恬吏怠漫無倫紀公至擇剛明御史行十道紏劾貪邪䟽㧞

宪滯憲司𨽻卒盤據為雪者甚衆公下令屏斥之俾州縣之

卒更月入直民歡樂之建康城北有宋丞相荆國王公墳寺

寺僧世守旣久視為巳有王氏孫伐山木僧執送官官將以

盜論事上公公怒曰王氏山王氏孫伐之何謂盗耶即歸山

于王氏而逐僧出之秦檜裔孫𭣭民田羣訟不决公問寮属

曰秦檜何人僚属以姦臣對公閱檜傳大属其狀者檜之誤

國千載有餘戮矧兹遺㣧敢為民害盡㫁其田扵民公之明

决皆此𩔖湖東道僉事三寳注㢘介不阿御史以私謁之不

聽輒以事劾之章至公𠩄公曰鴞敢擊鳯耶奏杖御史脫脫

丞相與御史有連衘公十年五月移湖廣行省平章政事湖

廣地並江北威順王寛徹不花田獵蹂踐榢穡起廣樂園萃

名倡巨賈以罔利有司莫敢問公至求見王閽唘右扉入公

公引䋲床向中門㘴叱閽曰吾受天子命為藩大臣烏可以