Page:Sibu Congkan1528-貝瓊-清江貝先生集-6-3.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


直書而巳司馬文正公約舊史之文作通鑑一書而其義則大

正於朱子之綱目焉上下數千年間未甞不爲之歎曰周之有

秦漢之有魏晋之有宋周之有隋唐之有梁何前後之相襲同

一轍也且彼不顧而爲之者莫不以爲歴數之當然所頼秉筆

君子明大義於後世使監者知力可逞於一時而不容於百代

如此苟曲筆以徇其所爲亦豈畏之而然邪将爲當然而然也

考之朱全忠事至今五尺童子皆知爲唐之大盗甚於漢之曹

操操不急於受漢禪全忠敢於受唐禪朱子書曰梁王朱全忠

更名晃稱皇帝猶書魏王曹丕稱皇帝之例惡之巳甚斥之巳

明而與上書昭烈皇帝章武元年下書漢中王即皇帝位者萬

萬不同矣且當是時王建稱帝於蜀契丹稱帝於幽州王延鈞

稱帝於閩紛紛僣竊朱子皆存而書之書晃稱皇帝以見朱氏

之篡唐書閩蜀稱帝以見四方之幅裂其傷中國之無主爲何