Page:Sibu Congkan1528-貝瓊-清江貝先生集-6-3.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


如也若其細注梁太祖皇帝朱晃開平元年與後注蜀高祖王

武成元年亦同終晃之弒至後唐毁梁宗廟追廢朱温及友

貞為庶人𬾨録而不殺著其始終之實如此今因通鑑之疵并

責朱子失予奪之權衡則過矣冝更裁之矧将發乎前而傳于

後不可有一毫之戾者敢進其瞽說病愈當與商榷之

  鑄鐘祝文

曰惟

皇帝受命于天既廣幅員乃建中都地大物殷鼓鐘之設政令

攸存必審其音匪華以文警彼遐邇以覺晨昏範金在冶㓛同

大鈞爰告明神歴千萬春敢告

  畣陳㳟

友人陳㳟告余曰呉門金生以聲年𦂯二十有四而頴悟絶人

遇人輙舉濂洛之學衆皆非之甚者怒而訕之而先生獨與之