Page:Sibu Congkan1528-貝瓊-清江貝先生集-6-3.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者何也余曰余之所與者與其能舉濂洛之學也彼非之訕之

者恥其不知而忌人之知也嗚呼欲求聖人之道者必自濂洛

始然在當時有斥程子偏而不正者有斥朱子迂而不通者使

二子生於今亦必非之訕之矧於生邪生之言固衆人之所驚

而恠矣衆人之所驚而恠由其不知也君子篤於求道奚人言

之恤乎生之至否余固不可必而獨與其能舉濂洛之學耳母

多疑


清江貝先生文集卷之二十三