Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


巳丑春扶護航海歸平陽即卜地新羅山之陽葬其大母庚子

冬十月望始葬子成萬全郷北山瑞岩之原夫人白氏有賢行

生于大德壬寅二月六日卒于至順丁丑七月十九日男三人

長即簡篤學尚誼士林推之次範出後外家仕

皇朝同知黄州府事次篔早亡女一人適同邑鍾思中肇慶府

四㑹縣稅課局大使孫男三人曰丕𩔰曰丕承曰丕基丕承範

之子仍歸宗云銘曰

材也旣竒學也又熈厥位雖卑而克有爲未實而萎誰寔使之

殃慶逆施自古如斯嗟子成𠔃又奚悲

   許君墓誌銘

處士生長有元之盛時飬素許峰之間而名動中朝䑓閣鉅賢

若侍書虞公伯生中丞王公継學承制李公溉之侍講揭公曼