Page:Sibu Congkan1562-吳寬-匏翁家藏集-12-06.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於民也不尤重矣乎則守令固可謂重任矣而後世乃有不屑

爲之者何哉夫孔門弟子如子游子賤賢矣未聞辭武城單父

之命國君尊矣滕之爲國截補之僅五十里今人得如子游子

賤巳不易得而跨數百里之地而爲州縣岸然位平干萬人之

上與古王公等而復不屑爲之弗思甚矣  上御天下得濟

南尹公爲天官卿而其亞得崑山葉公莆田陳公三公者相與

同心輔政思愼選法謂  天子宵旰畱意斯民而進士者又

天子之所親擢而畱意者也未可煩以他事其以民託之治治

有蹟當請于  上而㧞用之先是壬辰歲所擢進士二百五

十人者具■有司觀政乃蕳其人悉授以大州上縣諭以意而

遣之衆皆感激𡚒迅無復幾㣲不平之意其行也同年友謀所

以贈者推寛爲之序寛以國之仰給乎州縣而州縣之民處乎