Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宫室以造 祖社以建民居以定官舎以繕倉廩府庫以完衢

路橋梁以修數年之間遂成大業至如浮屠老子之宮則吝不

出一毫爲之書所謂不作無益以害有益者是也然 聖心惓

惓固未嘗一事不勤乎民亦未嘗一念不敬乎天故每歲首有

事于南郊其精誠所感風雨時若民物繁阜得以享其至治焉

一日  上意若曰朕敬惟天今民事方殷日不暇給不得朝

夕對越在廟以荅大貺顧亰城有故元之永壽宮在規模鉅麗

鮮與爲比其改名朝天宮俾司道教者體朕至意率其徒屬而

䖍奉之旣 賜名樹綽楔通衢大書三字以掲之而宮益爲偉

觀矣凢四十餘年而  太宗文皇帝遷都于北仍建朝天宮

而號舊都爲南亰云乃成化某年南亰朝天宮一夕燬于火其

不爲煨燼者無幾守臣以聞且有以修復言者  上初置之