Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


娌俾皆雍如也奉直公性剛直少容能以柔順濟之公雅好賔

客至必宴飲每宿共具以待品物必備(⿱艹石)非遠城市而居者佐

公理家政凡錢糓出入稽數必精家人數百指衣食有餘輒勸

公賑施貧乏至稱貸而去或不責其償憫人疾病及猝患湯火

之厄常貯良藥給之其心之慈雖僮奴有過不忍笞辱而尤恤

其飢寒勞苦若兒女然故鄰里以佛稱之至於敎子則嚴不少

恕子生稍長即不使習里巷鄙語詈言尤以㨂擇飲食爲戒迨

長遣從良師㳺學業少懈輒白其父責之曰吾不能掩其過使

爲不肖子也諸子竟爭取科第成名人謂其善敎之力宜人有

四子其叔出側室王氏所以待其母子者恩意無間先是伯任

戸部郎中仲工部員外郎竝以公事歸爲親壽適其季復登郷

舉二老人時巳𫎇 恩加封命服煌煌同坐堂上子婦率諸孫