Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


進觴酒拜舞堂下家慶之盛鮮有及者閩人羡之弘治巳未宜

人春秋八十有四以其年四月五日卒子男四伯曰㙱廣西布

政使仲曰壂貴州左參議叔曰址不仕季曰垐舉人壂先卒女

二人長嫁黃陽次嫁福州學生陳舜鏗俱先卒孫男七曰鑛曰

釴曰鐧曰鎭曰鍇曰錭曰鋗女六長適葉顯餘未行將以明年

某月某日葬于閩縣淸廉里輔翼山之原合奉直公兆㙱具書

狀遣使上京師請于同年友吳寛曰㙱兄弟所以得至此者吾

母之力爲多惟吾母内行甚備宜有詞刻墓上幸矜而𢌿之寛

念契義之重且聞宜人之賢巳乆乃叙而書之然宜人則賢矣

吾聞其子之孝又可書者方其子之擢廣西也自嶺南而來念

其母老使即之任則例不得歸省顧閩中迂逺遂兼程以行竟

逹其家而宜人臥病適數日矣亦念其子欲一見不可得家人