Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之志云銘曰

有美一人宛其精悍自我失之中夜永歎其人何如有德有言

有才有藝抑其末焉昔仕于 朝翩如孤隼與鳳共翔其高千

仭衆目仰覩在彼靑㝠南飛不見遽匿其形暫息荆溪終止吳

苑莬裘旣營逝矣何逺朋游涕泣有喪共治九龍蜿蜒卜葬于

⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾下土賢者不作我有哀誄石表是託遺書滿篋𦕈然嗣

人天報其德不惟其身

   明故太中大夫浙江等處承宣布政使司右參政陸公

   墓碑銘

弘治七年七月戊申浙江右參政致仕陸公以疾卒于家明年

十二月庚申葬于太倉陳門塘先塋初公疾革巳不能言(⿱艹石)

所屬其子者於是其子伸以治命泣請銘其墓上之碑惟予與