Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公同朝二十年相知實深每重公才操當大用于時一旦顧

以浮議而去則公不平之氣亦宜假此而發然此亦何足爲公

重輕哉是宜置之不足道也公諱容字文量姓陸氏先世冒徐

氏至公始復未生其母夢紫衣人以笏撃其首曰當生貴子巳

而得公弱歲頴敏篤學游鄕校不專治舉子業日取諸經子史

程誦不輟同輩謂非所急曰聊以抵諸君戲耳獨與故翰林修

撰張亨父大常少卿陸𪔂儀友善三人俱以文行聞於鄕而公

尤爲葉文莊公所知天順三年中應天府鄕試成化二年登進

士第授南京吏部驗封司主事丁外艱服除改兵部職方司擢

武庫司貟外郎再擢職方郎中丁内艱服除改武選司遂陞右

參政致仕卒年五十九公在兵部勤於公事邊報或急奏疏日三

四上動輙數千言皆出公手而慮逺持正士論歸之西域賈胡