Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


進獅子至陜西嘉峪關奏乞大臣率軍士往迎公言于尚書外

夷以竒獸進 朝廷旣不能却(⿱艹石)復往迎之寧不貽笑天下後

世耶議上遂巳又安南累歲侵擾隣邦有欲加兵者公言安南

臣服中國巳乆今事大之禮不虧叛逆之形未見一旦以兵加

之恐遺禍不細其事亦巳錦衣百戶韋瑛凶悍附勢得罪調宣

府謀再用指良民妖言爲㓛公言于尚書具疏請下法司鞠之

瑛竟坐誅而被誣者十餘人皆獲釋京師稱快先時捕妖言者

多陞官例得世襲愚民𬒳誣死者無數公請除其例獄遂衰都

指揮昌佐求爲金齒騰衝參將公執不可俄中貴人召公至内

諭㫖公言西南夷要地必得堪爲將者守禦佐非其人若順成

之異日壞事咎將誰執佐計竟沮他日復有中貴人舉都指揮

二人爲都督僉事者命巳下公益不可言都督大官必積功始