Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出參政事惠澤益施未究厥才歸歟則速逍遙海濵進退不谷

白日自顧吾身獨全全而歸之⿰目𡨋于九泉

   明故江西贑州府知府致仕進階中憲大夫顧公墓碑

   銘幷序

公諱𥉑字德明世居吳中爲著姓自孫吳以來代有顯者曾祖

祐祖榮皆不仕父巽登永樂甲辰進士第稱疾不仕教授鄕里

以易師終身後以公貴贈監察御史母余氏贈孺人公少孤而

貧篤志問學刻苦特甚宣德壬子中應天府鄕試正統丙辰

進士第選爲翰林庻吉士凡四年授行人秩將滿用大臣薦擢

福建道監察御史乆之陞福建提刑按察司副使俄爲姦民誣

奏事旣白猶調知贑州居官五年以老乞歸年八十五而終實

弘治乙卯年月一日也公爲御史最有才名嘗理山東長蘆兩