Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


民得安居又民苦歲輸納王府糧言于長史司不聽乃上疏

極論其𡚁仍乞治𭧂橫者罪或謂宗室不宜論列禍不測笑

曰吾爲民寜能顧利害哉後詔令有司自行徴收如所奏地

産美梨有持獻中官者中官令民納以充貢曰梨於民何濟使

歲爲例其何以堪俾悉伐其樹中官大怒會吏部以公政績卓

異奏召當擢憲軄適讒言至竟授太㒒寺丞于南京曰寺丞非

官乎至則以馬政乆弛鋭意舉行抉剔蠹𡚁奸吏始無所容僚

長有狼愎者正色與辯卒亦信服奏按南京將官及有司養馬

不遵舊制者數輩於是人始知懼而事集今上登極君奉表入

賀陳言聖政十事多見施行間又條陳數事于朝謂江南牧

馬草塲數千頃爲勢家所侵而馬無所養南方歲岀馬二萬疋

徒勞觧納而𫟪境不𫉬用皆當究其實繼又上三䇿極言利𡚁