Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


所當興革者奏下竟從其一又以有司所祀馬神瀆禮不經宜

令改正亦從之嘗以公署在滁陽而每歲印俵馬駒官吏胥長

悉集于此殊爲勞費請以寺丞分詣各府人以爲便故事馬數

不得刷卷曰豈有無文書而能稽較者始令州縣治文書必精

而其數始莫能隱他所舉行者尚多大臣多韙之然亦有嫉其

喜事者遂移疾去及丁内艱家居者七年㑹温州守缺知者交

薦于吏部以君爲宜 命下具疏懇辭不果於是去溫二十年

人思之未巳及復至相率走百里外迎拜于前至則首省重役

疏滯獄更増修郷約爲政大率如前時復令各里立代書辭狀

之人以減獄訟設互相覺察之法以免盗賊嚴育女蠲役之條

以重人命建軍衛立學之制以廣文風至於迎春鄕飲之禮悉

正其失一歲中凡七上疏皆言便民事民方頼之俄而疾作遂