Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


卒闔郡悲思如失父母君居官尚廉潔尤善防閑自爲令事上

官執禮必謹至論事侃侃務盡所言或忤其意不顧及臨民惟

恐傷之苟有疾苦必爲除去之乃巳平居與人言開口輙見㡳

裏或人有過面攻之(⿱艹石)故舊家必周䘏其孤寡曲盡其意而於

後輩接納奬勵惟恐不及其心之厚如此更好交游對友談笑

盡歡而於山水登覽不厭爲詩文明暢有新意不蹈襲所著述

多成編其學自堪與卜筮之𩔖其說皆通可謂博矣君之父淶

水君以君貴贈南京太㒒寺丞母陳氏贈安人繼母顧氏呂氏

封太安人娶祁氏贈安人繼娶吳氏封安人子男三人曰奎曰

壁俱縣學生曰室尚㓜孫男三人女三人銘曰

文以武仕顯于前元虎符煌煌出鎭雄藩終顯以文自淶水君

君爲之子家益有聞早登甲科軒然不群始仕于外或易而侮