Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


各盡其辭公曰吾知之矣壻之專制足以當撫孤之義然由孫

之鎡基乃始成善賈之功(⿱艹石)必欲直於官徒廢業耳吾今爲(⿱艹石)

翁定之因令籍其産將程其事力而分歸之先焚香呼甲名述

壻孫曲直壻遽前拜曰公言是某則非矣孫聞之亦躍謂壻曰

丈果非邪壻曰非也孫曰丈數年對官司未嘗自謂其非今旣

得明公而云然然某唯欲得此一言耳丈知其非某獨不知邪

因相顧乞罷訟終身不校公爲立帖籍𢌿之皆感泣而去絳有

武斷于鄕者誣一人數不勝公廉得之會廵至惡子又誣以死

公召屬吏父老謂曰斯人之𡨚不難雪吾恐其雪𡨚之後更受

隂害耳吾今爲處之因論徙民於他地而置惡子於邊徼莫不

稱善其他政𩔖此不不殫紀凡周廵道里之間往往駐車延問

民瘼封部多名山大川及古聖賢宅里祠墓遇輙登臨謁跳賞