Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


弔吟賦風流粲然居大參又七年年甫六十遂疏請歸田一時

耆俊勝集(⿱艹石)徐武功有貞劉僉憲𤤴杜東原瓊輩日相過從游

衍高風雅韻輝暎鄕邦歷二十年而公最後乃卒時爲成化癸

卯十二月戊子享年七十有九公在給舎藩省皆得推 恩其

親父累贈朝請大夫贊治少尹山西布政司左參議母王氏後

軍都督府都事士逹之女贈恭人配錢氏靖安州同知鑑之女

鄞縣儒學教諭紳之姪女封恭人子男一人曰瓛即武功之子

壻也女三人皆嫁宦室孫男一人曰允明曾孫男一曰續縣學

生女一人公平生篤於人倫兄没嫂寡買田養之錢氏無嗣命

室祀之閨無妾媵庭無譁言作爲詩文體尚豐雅而理致典厚

所著有藏修登庸旬宣歸田諸藁别號侗軒通爲侗軒集(⿱艹石)

卷尤善談論援經據史貫串今古𦗟者竦服與㓜賤鄕人語則