Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲職忍無一言以述其平生乎乃諾而叙之公諱蕙字德馨姓

李氏世家當塗祖順爲刑部主事以事出爲南雄府經歷得孫

于公𪠘即公公生再朞歸家㓜則頴異知詩律人號佳子長入

郡學受經天順壬年登鄕舉成化巳丑會試列高等廷試𫎇

賜進士出身觀政大理寺明年會給事中缺吏部愼選其人以

充公得刑科居數月適京師米貴詔發倉儲五十萬石分官

監糶以平其價民擁道不時得米公涖通州倉設法以給糶者

人皆稱便才名始起後再偕中官給賞軍士衣布等物能革宿

𡚁仍條陳給賞新格以上 詔行其言戊戌丁母憂服除還任

壬寅擢江西布政司右參議時有中貴怙勢挾憸人徧歷南方

索寳玩行至江西公抵任適三日方分守南昌道以公偕行列

郡公言民窮困激之恐生變中貴聞之歛威一時民不大擾者