Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


公之力也歲滿分守嶺北更守湖東斷事皆如神民益稱頌在

湖東時上饒饑民數人乞米于冨家不得遂強耴之郡捕其人

以強盗論公曰此輩迫于饑岀于不得巳耳然悉薄其罪恐長

亂不可特罪其爲首者餘從末減獄始平後四年南贑盗發廵

撫大臣議發兵勦除以公舊有善政服其民且𤍨知地形險易

檄公行公至令駐兵㫄縣白于大臣曰前許諸盗自新此舉非

詔意今宜招撫之使不從用兵未晚也用其言賊黨相率散去

惟𫉬渠魁數人戮以示戒而已事 聞䝉厚賚弘治戊申擢本

司左叅政有薦公才可大用者遂擢山西右布政使踰年轉左

布政使初司中公文岀入吏縁爲姦莫能竆其故至則痛治之

而姦𡚁始息旣乃因俗爲治惠澤多及于民有畵𧰼以奉之者

癸丑陞都察院右副都御史総督南京粮儲眀年 朝廷以漕