Page:Sibu Congkan1596-歸有光-震川先生集-12-04.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


求哉今世民俗吏治益不如古嘗願天子與二三大

臣留意郡縣慎擇守令庶幾有反朴還淳之漸聞之

長老云往者 憲 孝之際禁網疏濶吏治烝烝不

格姦葢國家太平之業比隆于成康文景之世者莫

盛于此時今之文吏一切以意穿鑿専求聲績庶務

號為振舉而天下之氣亦以索矣如豪民武斷田稅

侵匿所在有之今則芟夷搜抉殆無遺力吏之與民

其情甚狎今而尊嚴若神遇事操切畧無所縱貸葢

昔之為者非矣而天下之民常安田常均而法常行


今之為者是矣而天下之民常不安田常不均而法