Page:Sibu Congkan1596-歸有光-震川先生集-12-04.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


常不行此可以思其故也已無察察之政者有醇醇

之徳無赫赫之名者有𡨋𡨋之功子雲之道近之吾

懼其以為居官與平昔異而稍變易其度故于其行

而勉之且以為天子之大臣非私一鄉葢舉子雲以

風天下使天下為吏者知其意之有所在也

  送陸嗣孫之任武康序

昔陸子潜先生在黄門論奏多所建明而文章一去

吴中靡麗之習要歸于古雅以余之鄙拙亟為先生

之所稱許顧恨不獲一日從之㳺而其從子嗣孫于

嘉靖十九年與余同鄊薦數相從試于南宫又數屈