Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 欽取太師回京不數日太師住告訴胡丞相

  上位如今罰我這等老人不把我做人

 太師管田户潘銘招云太師於洪武八年

 陽蓋造宮殿差往興原轉運茶與陳進興說

 許大年紀敎我運茶想只是罰我九年三月

 回家對胡丞相說許大年紀敎我遠過棧道

 去想天下定了不用我俞本紀事錄七年十二月善長奉㫖差詣

 漢中府淸理茶政秦州河州訪察馬政 上囑日鄕到陜西使曾跟朕小厮兩箇跟前用

 不要使宣使奏差朕與汝銀二百五十兩買酒肉與小厮喫只敎也支廩給休擾那驛家

 太師儀仗户孫本招云洪武九年七月李太