Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 史多所援据而於延安諸侯悉因黃金舊文

 不可曉也今悉從庚午詔書及昭示姦黨三

 錄又叅互以實錄一一𨤲正如左

 平凉三侯與吉安同罪同辟無可疑者開國

 功臣錄費聚傳云二十三年自雲南召還賜

 金帛還鄕優老二十六年卒 上爲輟朝遣

 𥙊黃金未見國史故妄爲粉飾如此鄭曉異

 姓諸侯傳云聚坐胡黨 上曰聚往征姑蘇

 朕嘗詈責遂有反謀後竟得釋鄭氏所記亦

 出庚午詔書苐未見其全文所謂後竟得釋