Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 者則因功臣錄記其卒于二十六年且有祭

 恤之典求其說而不得而曲爲之詞也史家

乖繆不可考信如此

洪武二十四年東川侯胡海卒

海之卒也史爲立傳記 上爲輟朝致祭鎦

 三吾又爲撰墓志其獲考死無疑矣然贈謚

 恩䘏槩未有聞焉實錄云海嘗有罪收其公

 田藍玉對胡王云你家也是爲事的則知海

 雖死牖下其實亦伏罪而沒也是時藍黨未

發其亦以胡黨牽連者與黃金錄云當時黨