Page:Sibu Congkan1672-吳偉業-梅村家藏槁-8-5.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諸人之與有勞者以告竣於朝 璽書下所司褒寵焉偉業史臣也家近

東海於是隄實有嘉賴故狥諸䕶軍及邑人之請爲文以記實示遠𥨸嘗

聞古之爲將者防山竇澤墮高堙卑多有其人矣或決水以灌城淪于魚

鼈或驅人以塡塹視同沙蟲夫五行各有其官四瀆節宣其氣若挈缾口

而壅之俾坻伏沈滯鬰堙不宣則潰溢從此而生災疹由是而作惟我梁

公因土之宜順水之性從民之欲今隄成之後其堧耕爲沃壤荷⿰釒𦥛 -- 鍤如雲

固不止萑苻屏跡而已以此視彼其爲利害相去豈不遠哉自中原罹黃

巾之害汴渠沸騰生民昏墊 本朝治河之績比隆宣房政平人和能使

海若咸率其職東南黔首實受其賜昔人見河洛而念禹功顧周道而思

文德此孰非 國家之福邀天之靈而我公大有造于茲土不可忘也公

諱化鳯字澧源陜西西安府長安縣人由順治三年進士歴今宮偉業辱

公之知敢備著其事而繫之頌曰

厥初吾人龍蛇爲伍旣定震澤至於淮浦楚師夾漢越再五湖李斯刻石

揚僕虎苻山越未賓江湘或SKchar溟渤無波樓船莫討在晉之季孫盧乃猘

滬瀆嚴烽蔡洲舍戍𣺌矣一粟爲姚劉沙蒲嬴之國黿鼉之家呀然深淵