Page:Sibu Congkan1672-吳偉業-梅村家藏槁-8-5.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鋸牙𡚒鬛我張其𦊨彼入其穴桓桓將軍鸛鵝置陣陷井奚逃蔓草務盡

秦鞭叱石錢弩爭潮蛟龍畏鐡螮蝀成橋精衛空銜爰居大駭水由地中

劍𠋣天外囊沙非智蹈冰亦危甯煩息壤豈假蘆灰渦口隄高灅津流淺

白馬波平黃牛道遠士女婆娑是用作歌黍禾谷口楊柳江沱臺駘障澤

召伯樹埭如坻如矢億載勿壤

  湖州峴山九賢祠碑記并頌

記曰凡釋奠必有合有國故則否國故者若唐虞之有伯夷后夔周之有

周公有則自奠之無則合於鄰國此郡國得祀其先賢所自始也月令以

孟春禱祀山川及古之卿士有益於人者漢元始四年舉此禮蜀郡以文

翕九江以召父應詔書然則二千石之重凡有功德於民者可無祀哉湖

州地稱西吳自周歴漢爲侯國孫吳寶鼎中立爲吳興郡郡置廢不一其

改名湖州則隋仁夀二年始也當南渡六朝士大夫之過江者樂其山川

吳興遂爲大府王逸少羲之謝文靖安皆起家郡守逸少遷㑹稽内史文

靖至宰相柳文暢惲仕蕭梁加秘書監右衛將軍再爲吳守終於其官唐

大歷十一年詔以顔眞卿爲刺史遷刑部尙書封魯國公以忠死杜樊川