Page:Sibu Congkan1672-吳偉業-梅村家藏槁-8-5.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


牧連爲黄池睦三州刺史其授湖州在會昌中以司勳員外郎乞外補也

宋孫莘老覺從諫院出知廣德軍𤋮甯四年十一月改湖州終御史中丞

蘇子瞻軾以翰林學士請外初判杭州改密又改徐元豐二年四月再移

湖州到官未三月罷王龜齡十朋紹興廷對第一乾道中以侍御史改吏

侍郎力辭請外任湖州先後凡歷四郡明陳筠塘幼學以萬歷三十二年

守湖州巳去復留居六載遷副史以去此九賢之載在典册次第可攷者

也峴山之有祠始於三賢三賢者有顔氏蘇氏王氏而他弗及峴山在襄

陽羊叔子所遺愛今巋然於碧浪浮玉之間者此名顯山攷諸掌故避唐

廟諱而改湖人之思太守者不啻叔子廼卽其地置祠樹之碑以彷彿襄

人之意祠𡻕久敝撓居人友金甑炊焉則以名賢之俎豆辱於屠沽庖湢

者有之矣 本朝康熙中廣陵吳公諱綺字園次由工部郎守此郡見而

歎日祀以揭䖍可(⿱艹石)是其瀆耶亟命屬徒鳩工重作其事攷湖守之多賢

闕而未備乃下教詢咨得王逸少而下賢守有六合前匭之藏主定爲九

賢而書其官舍太守無位尊而有德斯土者乎日此祠爲賢守而作不得

躋於其列禮也於是士庶歡欣戒期薦力築墉樹宇改簷易磩丹塗白盛