Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曝書亭集卷第四十三

           秀水 朱彝尊 錫鬯

   大唐開元禮跋

開元禮序例三卷吉禮七十五卷賔禮二卷軍禮十卷嘉禮

四十卷凶禮二十卷合一百五十卷草創討論諸臣則徐堅

李銳賈登張垣施敬本陸善經洪孝昌也于時王舍人嵒請

刪禮記舊文益以今事集賢學士張說上言禮記不刊之書

不可改易宜取貞觀顯慶禮書折衷異同以爲唐禮久而論

定者蕭學士嵩王舍人仲丘也迹其降凶禮于五禮之末蓋

貞觀已然至顯慶成書出于許敬宗李義甫之手削去國

一篇開元儒臣終不能釐正以復舊典可惜巳攷是書旣頒