Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尋以設科取士習者先授太常官以備講討遂爲士子出身

捷徑究之登榜者無多何歟韓退之甞苦儀禮難讀而熟開

元禮文更難也周益公序曰朝廷有大疑稽是書而可定國

家有盛舉即是書而可行然則是書而存雖百丗率由焉奚

不可之有

   政和五禮新儀跋

宋之𥘉仍沿唐制用開元禮取士禮器則準聶崇義圗繪于

論堂之上旣而開寶有通禮景祐有太常新禮嘉祐有太常

因革禮先後不無損益議者㦯誚其書繁簡失中不合古制

蘇明允之言曰今特編集故事使後丗無忘焉爾非曰制爲

典禮遂使遵而行之也至崇寧二年有詔令講議司官詳求

歷代禮樂沿革修典訓以貽永丗大觀初元乃設議禮局以