Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


適來雪也適去亦雪也夫子之潔也琢銘幽宫永勿涅也

   文學曹君墓誌銘

君姓曹氏諱山秀字中峽嘉興人祖父皆不仕君幼習詩補

縣學生員歲乙酉嘉興城破予年十七依外父馮君避地練

浦塘東君丗居幽浜予兄事之有吳君茝者人目爲狂生家

横涇水曲相去各二里而近中道爲五兒子橋三人者暇輒

相訪麤飯一盂SKchar一柈酒一注留必醉飽日將暮悢悢不忍

別及橋徘徊橋上縱論天下事有不合吳君瞋目視大譁唾

及人面橋畔叢祠有病僧聞之駭蹣跚出窺戸牖則見𥬇啞

啞不止疑始釋也旣而予同君讀書烏木橋村賦詩日酬和

君有詩曰魯連思蹈海申徒欲沉河猗嗟古之人不爲丗俗

阿俄而盜劫主人居君有弟從學善泅水盜至遂投河君亦