Page:Sibu Congkan1741-方苞-方望溪先生全集-12-04.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


閔焉而以情達也君旣歿其子克念以狀請銘數年矣

乾隆元年十有二月余臥病直廬或吿曰君之彌甥沈

庶常廷芳屬爲通言速君銘且吿克念之喪是夜夢與

君問勞如平生晨起命家人檢故狀不得乃就所獨知

於君者以誌焉覽者卽是以求之其所狀事迹雖不具

可也其詩已行於世者凡四千六百餘篇各以時地次

爲五十四集君卒於雍正五年年七十有八父諱遺字

逸遠爲浙西耆舊母鍾氏兄弟四人皆成進士妻陸氏

子三人克建丁丑進士鳳翔知府克承國子生俱先君

卒克念甲辰舉人以某年月日葬於某鄕某原銘曰

所嚮所祈詎止於斯而終已無施惟以弸於詩