Page:Sibu Congkan1741-方苞-方望溪先生全集-12-04.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  禮部侍郞魏公墓誌銘

公姓魏氏諱方泰字日乾江西廣昌人也康熙甲子

於鄕爲選首庚辰成進士選庶常韓公慕廬掌院事數

爲余道公學行時諸翰林以韓公故多索交於余閒與

公相見稠人中未嘗以言語顏色相親因是心重公及

乙未西事興領軍餉者四人而公與焉眾皆詫公文儒

沙場萬里行宿鮮人煙數攻剽言者皆爲色懼而公恬

然及出塞結隊安營號令明肅撫循徒旅人忘其勞反

役人畜鮮傷耗什器無遺亡自是以後領運者六事集

而人皆便之蓋公自散館後卽

召入南書房旋