Page:Sibu Congkan1743-方苞-方望溪先生全集-12-06.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於所習者始知君自司工部卽勇任公事及入臺奏砌

馳道核門禁糶倉粟以平市價並愜眾心而尤爲時所

稱者巡視南城有主母殺婢勢家也君奏請自治不送

刑部屬託百方卒持法不移雍正九年

詔諭科道聯名直陳時政君首議在任守制當急停同

僚相視不敢署名君遂具疏獨奏付通政司會掛部議

不得上調行人司方需次

特旨授兵部主事以在臺中數言事其名猶𥳑在

聖心也君益自奮勵將有所設張而未數月遽以疾卒

始巽陽及吾門試春官不第將盡棄所學而專心於三

禮及歸亦遽卒龔氏世居福建至南唐越國公之子順