Page:Sibu Congkan1743-方苞-方望溪先生全集-12-06.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲江西節度使遂畱江西旣而遷於竟陵近千年無顯

者至君之祖始舉乙科及君兄弟五人而登甲科者二

乙科者一眾皆謂龔氏其昌矣而仕者學者皆不遂而

無年理數有不可詰者獨其志行猶不沒於士大夫之

口君於諸經四書皆有編纂尤好春秋作胡傳辨十餘

篇惜乎君生時余未得與面講也君之祖仲鄂順治甲

午舉人父諱松廩貢生以長子廷颺

勅封文林郞妻程氏封孺人君以子學海遇乾隆三年

覃恩贈奉政大夫妻譚氏贈宜人子三長光海嗣世父

次學海次文海女二君以甲寅十二月合葬譚宜人之

墓在本縣利渉鋪先兆未有銘幽之文君卒後四年學